Sunday, October 14, 2012

Anuz Kulung Tribute Uday sotang

यो गीत सबैको लागि । बालान् दाईको सँगीतमा रहेको गीत हो यो । एकदम राम्रो छ । मैले गाउन प्रयाश मात्र गरेको छु । जसमा शब्द बिष्णुबाबु देबकोटाको छ ।